18 juni 2022 – Proloog Maak Stad Almere: Spoken word door Sandy Bosmans

Precies 50 jaar geleden ging het ontwerp van de nieuwe stad in Zuidelijk Flevoland van start en om dat te markeren opent Polderblik op 8 juli in Kunstlinie de tentoonstelling Maak Stad Almere.

In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Deze worden ondersteund door een film van architect en filmmaker Jord den Hollander en vijf visuele portretten van filmmaker Soraya Pol.

De komende maanden nemen we 10 podcast afleveringen op en gaan we
met inwoners én experts, onder leiding van Sophie Stravens, met elkaar in gesprek over hun toekomstig Almere. Wat is van waarde en wat is er nodig op de langere termijn?

De gesprekken zijn bedoeld voor iedereen in Almere die zich betrokken voelt bij de gebouwde omgeving.

Met deze proloog krijg je een voorproefje van deze serie.

Datum
18 juni 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

21 augustus 2022 – Rondleiding Maak Stad Almere

projectburo almere

Bekijk Maak Stad Almere door de ogen van de peetouders van Almere

Precies 50 jaar geleden ging het ontwerpen aan deze nieuwe stad in een lege polder van start. In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad.

Tijdens deze rondleiding nemen twee peetouders van Almere je mee door Maak Stad Almere en delen hun ervaringen en visie op de stad. Het zijn mensen die bij het Projektburo Almere werkten en aan de wieg stonden van Almere. Het Projektburo ging in 1972 van start als onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De opdracht was om een meerkernige stad te ontwikkelen op een steenworp afstand van Amsterdam. 

Het bureau bestond uit veel net afgestudeerde planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, sociologen en cultuurtechnici. Ze waren relatief onervaren, maar zeer bevlogen. Op zondag 21 augustus leiden Brans Stassen (stedenbouwkundige) en Harrie de Heij (verkeerskundige) rond.

De rondleidingen vinden iedere derde zondag van de maand plaats. Er is ruimte voor 15 personen. Wil jij hier bij zijn? Meld je aan via het formulier hieronder:

projectburo almere

Datum
zondag 21 augustus 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

Tijd 
14:00 uur

29 september 2022 – Podcast Aflevering 7: Het woonexperiment Almere

Hoe wil jij wonen in Almere?

In de komende decennia moeten minstens 60.000 woningen in Almere worden bijgebouwd. Daarbij is veel ruimte voor vernieuwende ideeën. Almere is immers de stad van het woonexperiment. Het Woningbouwatelier Almere is één van de drijvende krachten achter die nieuwe ideeën. Het atelier zoekt antwoorden voor actuele stedelijke vraagstukken. Vraagstukken over wonen, maar ook over bijvoorbeeld duurzaamheid, sociale cohesie, vergijzing en zorg. Het anders inrichten van het bouwproces staat daarbij centraal. Nu het atelier en aantal jaar bezig is en de eerste resultaten opleverde, is het tijd voor de vervolgstap. Hoe gaan de bevindingen uit de experimenten de toekomstige woningbouw in Almere blijvend en op grote schaal beïnvloeden? Waar liggen mogelijkheden om de kleinschalige experimenten op te schalen? En niet onbelangrijk: voor grote groepen Almeerders toegankelijk maken?  In samenwerking met het Woningbouwatelier Almere

Aan tafel:

  • Tineke Lupi – Programmamanager Vernieuwend Wonen bij Woningbouwatelier Almere
  • Evert-Jan Velzing – Lector Urban Innovation bij Hogeschool Windesheim in Almere    
  • Marnix de Vos – Stedenbouwkundige BVR Adviseurs

 

Datum
29 september 2022

Locatie
Kunstlinie

29 september 2022 – Podcast Aflevering 6: Typisch Almeers

Welke gewoonten of gebruiken zijn volgens jou typisch Almeers?

Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen

van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. Almere is weliswaar een jonge stad, maar ook hier zijn voorbeelden van immaterieel erfgoed te vinden. We vragen bewoners om hier en via onze sociale-mediakanalen voorbeelden aan te dragen. De drie meest verrassende bespraken we tijdens de podcast opname van 29 september. In samenwerking met het Erfgoedhuis Almere.

Aan tafel:

  • Sophie Elpers – Hoogleraar Immaterieel Erfgoed en Etnologie aan de Universiteit Antwerpen en onderzoeker Etnologie bij het Meertens Instituut in Amsterdam
  • Michel Langendijk – Adviseur communicatie en publieksbereik Stadsarchief Almere

Datum
29 september 2022

Locatie
Kunstlinie

16 oktober 2022 – Rondleiding Maak Stad Almere

projectburo almere

Bekijk Maak Stad Almere door de ogen van de peetouders van Almere

Precies 50 jaar geleden ging het ontwerpen aan deze nieuwe stad in een lege polder van start. In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad.

Tijdens deze rondleiding nemen twee peetouders van Almere je mee door Maak Stad Almere en delen hun ervaringen en visie op de stad. Het zijn mensen die bij het Projektburo Almere werkten en aan de wieg stonden van Almere. Het Projektburo ging in 1972 van start als onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De opdracht was om een meerkernige stad te ontwikkelen op een steenworp afstand van Amsterdam. 

Het bureau bestond uit veel net afgestudeerde planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, sociologen en cultuurtechnici. Ze waren relatief onervaren, maar zeer bevlogen. Op zondag 16 oktober Anita Lantermans (stedenbouwkundige) en Hannie van Maarschalkerwaard (voorlichtster) rond.

De rondleidingen vinden iedere derde zondag van de maand plaats. Er is ruimte voor 15 personen. Wil jij hier bij zijn? Meld je aan via het formulier hieronder:

projectburo almere

Datum
zondag 16 oktober

Locatie
Kunstlinie Almere

Tijd 
14:00 uur

20 november 2019, Polderperspectieven, lezing 4 van 4 – Steven Delva, De menging van stad en landschap in het ruimtelijke ontwerp.

Stichting-Polderblik_.Lezing-Polderperspectieven

20 november 2019: Lezing 4

De menging van stad en landschap in het ruimtelijke ontwerp.

Spreker

Steven Delva

Tijd

19:30 inloop, begin: 20:00u,

Locatie

Voormalig Casla
Weerwaterplein 3
1324 EE, Almere

Tickets

Per lezing: 3,-
Via onderstaand formulier of bij aanvang.


Lees hier : Steven Delva, INAmsterdam

 

Deze lezing kan je terugkijken of het verslag ervan lezen in de kennisbank.

 


De lezingenreeks is mede mogelijk gemaakt met de ondersteuning van Cultuurfonds Almere, Rabobank en vele vrijwilligers.

Cultuurfonds Almere

Over de lezing:
De menging van stad en landschap in het ruimtelijke ontwerp.

In de lezingen van Polderperspectieven ligt de nadruk steeds op de evenwaardige relatie tussen bebouwing en groen. Vanaf de aanleg van de eerste stadskernen Haven en Stad proberen landschapsarchitecten betekenis te geven aan het stadslandschap binnen de meerkernige structuur van Almere. Met de opgave om in de nabije toekomst 60.000 woningen te realiseren, is de vraag hoe je vormgeeft aan die relatie tussen stad en landschap in Almere weer zeer actueel. Steven Delva (DELVA Landscape Architecture / Urbanism ) zet in deze lezing zijn principes uiteen waarmee hij op verschillende schaalniveaus de wisselwerking tussen rood en groen vormgeeft. Eén van die principes is een strategie ontwikkelen om vanuit het kleinste kavel binnen een gebied de vergroening van de stad op gang te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het Ringersplein (Alkmaar) en Buiksloterham in Amsterdam. Een ander principe is de organisatie van een businessclass rond groenprojecten waar binnen elke gemeentelijke sector en de verschillende stakeholders ieder hun eigen belang hebben. Opgaven als versterking biodiversiteit en waterkwaliteit, economische draagvlak en betrokkenheid van de stakeholders krijgen daarbij gelijke aandacht. Een ‘triple-win situatie’, noemt hij dat, met als middel het organiseren van collectieven rond een opgave. Groen en landschap zijn in elk project een onlosmakelijk onderdeel van het economisch model van de plannen. Aan de hand van projecten in bijvoorbeeld Gent (Groene klimaatassen), Rotterdam (Rotte, Merwe Vierhaven) en Eindhoven laat Steven Delva zien hoe deze principes ook in Almere waar hij onder meer werkt aan het Stationsgebied, toepasbaar zijn.

Over Steven Delva

Steven Delva (1978 ) studeerde Landschapsarchitectuur in Gent en Amsterdam en richtte in 2008 Studio DELVA Landscape Architecture/ Urbanism op. Hij bouwde een expertise op in opdrachten die draaien om de grote actuele opgaven zoals: duurzaamheid, infrastructuur, ecologie en de veranderende betekenis van het publieke domein. Zijn werk werd internationaal gepubliceerd en presenteerde hij in lezingen onder andere in Amsterdam, Antwerpen, Leuven, Brussel, NY, Venetië, Glasgow en Toronto. Steven is regelmatig gastjury aan verschillende internationale universiteiten en doceerde aan de European Master of Urbanism te Leuven en aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam.

DELVA Landscape Architecture/ Urbanism bestaat uit een team van 22 enthousiaste landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ecologen en cultuurtechnici.

Lees hiernaast nog een aanvullende publicatie over Steven Delva van INNAmsterdam.

23 oktober 2019: Polderperspectieven, lezing 3 van 4 – Gerjan Streng, Ontwerpen aan de energietransitie van Almere

gerjan streng, bright, polderblik, almere
Stichting-Polderblik_.Lezing-Polderperspectieven


23 oktober 2019: Lezing 3
Gerjan Streng


Vormgeven aan de energietransitie in het Almeerse stadslandschap

Spreker

Gerjan Streng
(ter vervanging van Boris Hocks)

Tijd

19:30 inloop, begin: 20:00u,

Locatie

Voormalig Casla
Weerwaterplein 3
1324 EE, ALMERE

Tickets

Per lezing: 3,-
Via onderstaand formulier of bij aanvang.


Deze lezing kan je terugkijken of het verslag ervan lezen in de kennisbank.

 
De lezingenreeks Polderperspectieven is mede mogelijk gemaakt door Cultuurfonds Almere, Rabobank en vele vrijwilligers.

Cultuurfonds Almere

 

 Vormgeven aan de energietransitie in het Almeerse stadslandschap

De overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit wind, zon en andere duurzame bronnen heeft vergaande gevolgen voor het aanzien van het landschap. Dus ook voor het Almeers stadslandschap. Burgers kunnen zich over wat zij beschouwen als horizonvervuiling grote zorgen maken. Op welke manier vindt je voor energievoorzieningen plekken die zich voegen in het stadslandschap? En op welke manier zou je burger bij het vormgeven aan de energietransitie kunnen betrekken? Gerjan Streng (Bright – The Cloud Collective) pleit voor het ontwerpen van nieuwe landschappen. Hij laat methoden zien waarop, geheel naar Almeers gebruik, in de vormgeving van energievoorzieningen, ook andere opgaven worden getackeld. Hij spiegelt de Almeerse situatie aan ruimtelijke scenario’s die het bureau Bright op eigen initiatief overal in Nederland samen met uiteenlopende partijen ontwikkelt.


Over Gerjan Streng

Gerjan Streng (1984) is architect en, samen met Thijs van Spaandonk, medeoprichter van Bright. Dit bureau verkent, via ontwerpend onderzoek, hoe de grote transitieopgaven, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en trends onze leefomgeving beïnvloeden. Bij het Klimaatakkoord adviseerde Gerjan als ruimtelijk expert aan de sectortafel Gebouwde Omgeving. Deze rol vraagt een nauwkeurige benadering die de werking van stad, straat en gebouw ontleedt. Ontwerp biedt vervolgens verbeeldingen van mogelijke toekomsten en inzicht in te maken beslissingen. Deze manier van werken wordt nu gebruikt bij het opstellen van gemeentelijke zonnevisies en regionale energiestrategieën maar levert ook inzichten in de culturele aspecten van deze ontwerpopgaven.

Wil je bij de lezing aanwezig zijn? Meld je dan aan door onderstaand formulier in te vullen:

De eerste lezing kan je terugkijken op de kennisbank.

25 september 2019: Polderperspectieven, lezing 2 van 4 – De activering van het landschap; de wensen van de burger

Philomene van der Vliet, Boom Landscape, Polderblik, Almere

25 september 2019: Lezing 2

De activering van het landschap: de wensen van de burger

Spreker

Philomene van der Vliet

Tijd

inloop: 19:30u
begin: 20:00u

Locatie

Voormalig Casla
Weerwaterplein 3
1324 EE, Almere-Stad

Routebeschrijving

Tickets

Per lezing: 3,- / Mini-Passe-partout: 7,50
Via onderstaand formulier of aan de deur bij aanvang.

Meer info

PDF Uitgebreide met toelichting

Cultuurfonds Almere

Over de lezing

Bij het ontwerp van het Almeerse stadslandschap realiseerden de ontwerpers zich dat de verscheidenheid van het Nederlandse landschap is ontstaan door de vele manieren waarop wij het landschap gebruiken. In een stad die in de jaren zeventig wordt uitgelegd, kan het niet anders dan dat recreatie daarin een belangrijke plaats heeft. Neem het water bijvoorbeeld in en rond de stad. Het is niet alleen een belangrijke drager van de infrastructuur. Ze houdt ook het landschap open en zet aan tot vele vormen van recreatie. Grote opgaven als klimaatverandering, afname in biodiversiteit en voedselvoorzieningen vormen nu nieuwe uitdagingen voor Almere. De vraag is hoe oplossingen hiervoor in, dit voor Nederland unieke stadslandschap, gecombineerd kunnen worden met verschillende vormen van recreatie. De gemeente Almere, Staatsbosbeheer en Landschap Flevoland betrekken actief burgers bij het vinden van een antwoord op die vraag. Landschapsarchitect Philomene van der Vliet houdt met haar ruime ervaring in het ontwerp van recreatielandschappen het Almeerse stadslandschap tegen het licht van actuele trends en ontwikkelingen elders in Nederland en Europa.

Over Philomene van der Vliet

Philomene van der Vliet (1975) is samen met Jan Maas oprichter van BOOM Landscape. Ze doet onderzoek en maakt ontwerpen voor recreatielandschappen in binnen en buitenland en droeg bij aan een integrale landschapsvisie voor de MRA regio. Met haar bureau wil zij actuele opgaven als verstedelijking, energietransitie en klimaatverandering inzetten als motor om te komen tot een bruikbare, biodiverse, productieve en een authentieke leefomgeving. In 2018 won BOOM Landscape de BIG Architecture Awards voor het beste landschaps- en openbare ruimte project van Oost- en Midden Europa.

23 mei 2019: Polderperspectieven, lezing 1 van 4 – De Groene Identiteit van Almere; ontwikkeling van een stadslandschap

23 mei 2019: Lezing 1

De Groene Identiteit van Almere; ontwikkeling van een stadslandschap

Sprekers

Hester Kersten en Christian Zalm

Tijd

19:30 inloop, begin: 20:00u,

Locatie

Reigers INN, Weerwaterplein 3
1324 EE, Almere

Tickets

Per lezing: 3,- / Passe-partout: 10,-
Via onderstaand formulier of bij aanvang.

Meer info

Stichting Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de blauw-groene  kaart die in 2007  door de ‘founding fathers’ werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.
Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.
Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Christian Zalm is één van de ‘founding fathers’ van Almere en werkte als landschapsarchitect van 1972-1987 aan het ontwerp van het Almeers stadslandschap. Zijn bekendste werken in Almere zijn de begraafplaats in Almere Haven, het Almeerder Hout en het Cirkelbos.

Hester Kersten is landschapsarchitect bij de gemeente Almere en werkt als programmamanager van het Groen Blauw aan een meerjarig perspectief voor het Almeerse stadslandschap.


Wil je er graag bij zijn?

Meld je dan nu aan door dit formulier in te vullen.