7 juli 2022 – Podcast Aflevering 2: Ouder worden in Almere

Hoe wil jij oud worden in Almere?

Het aantal 65-plussers in Almere stijgt sneller dan in de rest van Nederland. De woningvoorraad in Almere bestaat nu vooral uit eengezinshuizen. Almere Haven is de eerste wijk die geconfronteerd wordt met een serieuze transformatieopgave. En dat is nieuw voor de stad. Het is tijd voor een andere samenstelling van de woningvoorraad en invulling van de wijk: met vernieuwende vormen van samenleven om sociaalmaatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, zorg, mantelzorg en integratie het hoofd te bieden. Hoe groot is de opgave in Almere en welke nieuwe vormen van wonen, zorg, mobiliteit en welzijn zijn nodig om prettig oud te worden in Almere?

Aan tafel:

 • Peter van Assche – architect en oprichter bureau SLA
 • André Phiferons – Directeur vastgoed bij Zorggroep Almere 
 • Ym de Roos – bewoner

Binnenkort vind je hier de link naar de podcast opname. 

Wil jij hierbij zijn en meepraten over ouder worden in Almere? Meld je dan aan via onderstaand formulier:

Datum
7 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

Tijd 
19:30 uur

7 juli 2022 – Podcast Aflevering 3: Almere 2100

Hoe wil jij Almere doorgeven aan onze achterkleinkinderen?

We hebben als maatschappij heel wat complexe vraagstukken op ons bord liggen: klimaat, biodiversiteit, wonen en sociale ongelijkheid. Vooralsnog reageren we daarop vooral met oplossingen op de korte termijn, terwijl we het tegenovergestelde zouden moeten doen. De toekomst is onzeker, maar het volgende staat vast: de zeespiegel stijgt, ons klimaat verandert en het bodem-, water- en ecosysteem wordt bepalender in waar en hoe we kunnen bouwen. Hoe verbreden we onze kennis en bewustzijn rond de grootste maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen richting 2100? Hoe werken we aan een gedeeld perspectief op de lange termijn? Welke – soms pijnlijke – keuzes moeten we nu maken voor onszelf en voor een toekomstbestendig Almere?

Aan tafel:

 • Mannie Krak – beeldend kunstenaar en onderdeel van Extinction Rebellion Almere
 • Gerda Lenselink – strategisch adviseur bij Deltares
 • Jacintha Scheerder – futuroloog

Binnenkort vind je hier de link naar de podcast opname. 

Wil jij hierbij zijn en meepraten over Almere 2100? Meld je dan aan via onderstaand formulier:

Datum
7 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

Tijd 
19:30 uur

14 juli 2022 – Podcast Aflevering 4: Post 65 erfgoed

Wat wil jij behouden in Almere en waarom?

Het erfgoed van na 1965 staat steeds meer in de schijnwerpers. De architectuur en stedenbouw uit die tijd is toe aan renovatie en transformatie. We vinden het belangrijk deze gebouwen, wijken en groenstructuren als potentieel erfgoed te beschouwen. Het bepaalt een deel van de identiteit van de

stad. Voor Almere is dit een nieuwe opgave met een nieuwe manier van kijken naar de stad. In 2022 is de nota cultureel erfgoed Almere: New Town met historie door de gemeenteraad aangenomen. Hierdoor is er politiek draagvlak voor het inventariseren, waarderen en waar nodig beschermen van het Post65 erfgoed. Hoe werkt de waardering in de Almeerse praktijk? En hoe creëer je draagvlak

voor en betrokkenheid bij de strategieën om dit erfgoed door te ontwikkelen? 

In samenwerking met het Erfgoedhuis Almere

Aan tafel:

 • Lidwine Spoormans – architect en onderzoeker TU Delft
 • Martijn Blom – adviseur en conceptontwikkelaar, met zijn bureau Hollands Licht actief in cultuurgebouwen, jonge monumenten en stedelijke ontwikkeling
 • Jean-Paul Hitipeuw – zelfstandig adviseur in ruimtelijke strategie, opgeleid als architect en werkzaam voor o.a. Team Conceptontwikkeling van woningcorporatie Ymere

Binnenkort vind je hier de link naar de podcast opname. 

Wil jij hierbij zijn en meepraten over pos 65 erfgoed? Meld je dan aan via onderstaand formulier:

Datum
14 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

Tijd 
19:30 uur

14 juli 2022 – Podcast Aflevering 5: Van wie is het groen?

Wat is jouw favoriete stuk groen in Almere?

Almere is een van de groenste steden van Nederland. In het stadslandschap van Almere is de gelijkwaardige verhouding tussen groen en bebouwing altijd een belangrijk uitgangspunt geweest. In de komende jaren zal die relatie op de proef worden gesteld door de bouw van nieuwe woningen en andere manieren van energie opwekken. Het is dus belangrijk dat we bewust met de waarde en het

gebruik van het groen omgaan. Hoe willen inwoners het groen gebruiken? Wat mag en kan er in het groen? Hoe krijgen bewoners een grotere rol bij het beheren en vormgeven van het groen? Is mede-eigenaarschap een optie? Wat zijn de Almeerse ervaringen met zelfbeheer tot nu toe? In samenwerking met het Erfgoedhuis Almere

Aan tafel:

 • Robert Graat – Programmasecretaris Groene Metropool Staatsbosbeheer
 • Arjan Dekking – betrokken Almeerder met passie voor natuur en lokale voedselproductie

Binnenkort vind je hier de link naar de podcast opname. 

Wil jij hierbij zijn en meepraten over groen in Almere? Meld je dan aan via onderstaand formulier:

Datum
14 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

Tijd 
19:30 uur

17 juli 2022 – Georganiseerde rondleiding Maak Stad Almere

projectburo almere

Bekijk Maak Stad Almere door de ogen van de peetouders van Almere

In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. De tentoonstelling begint bij de geplande stad en de ontstaansgeschiedenis van Almere in het bijzonder. In de tweede ruimte bevinden zich de geleefde en de gedroomde stad. De geleefde stad gaat nadrukkelijk over hoe mensen wonen, werken en leven in Almere.

De gedroomde stad tenslotte is een grote posterwand met vragen en achtergrondinformatie. Centraal daarbij staat de vraag: Hoe ziet jouw toekomstig Almere eruit? Wat is daarin van waarde? En wat is er nodig op de langere termijn? 

Tijdens deze georganiseerde rondleiding bekijk je Maak Stad Almere door de ogen van twee peetouders van Almere. Op zondag 17 juli zijn dat Theo Lagarde (planoloog) en Jan Frans de Hartog (stedenbouwkundige). 

Wil jij hierbij zijn? Meld je aan via het formulier hieronder:

 

projectburo almere

Datum
zondag 17 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

Tijd 
14:00 uur

24 september 2022 – Podcast Aflevering 6: Het Gedroomde Almere Pampus

Hoe ziet jouw ideale Almere Pampus eruit?

Almere groeit door. In 2024 moet het masterplan voor Almere Pampus met 25.000-30.000 woningen en ongeveer 16.000 banen gereed zijn. Wat wordt de identiteit van dit nieuwe stadsdeel? Het grondgebied voor Almere Pampus is geen onbeschreven blad: denk aan de aanwezige grondsoorten, bodemsamenstelling, watersysteem en archeologie. De natuurlijke gesteldheid van de bodem is een belangrijk vertrekpunt voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hoe ziet het gedroomde Almere Pampus eruit wanneer we willen ontwikkelen vanuit de ondergrond en de natuur? Leidt dit bijvoorbeeld tot nieuwe woonvormen en een minder harde scheiding tussen stad en groen of tussen water en land? Wat

worden de nieuwe identiteitsdragers van dit gebied?

Aan tafel:

Paola Huijding – projectdirecteur Pampus en senior stedenbouwkundige van gemeente Almere

Binnenkort vind je hier de link naar de podcast opname. 

Wil jij hierbij zijn en meepraten over Almere Pampus? Meld je dan aan via onderstaand formulier:

Datum
24 september 2022

Locatie
de Nieuwe Bibliotheek

Tijd 
11:00 uur

24 september 2022 – Podcast Aflevering 9: Nader te bepalen

Aflevering 9: Nader bekend te maken 

In de komende weken horen we graag van ons publiek welke onderwerpen jullie willen bespreken in de podcast. Speciaal voor jullie hebben we twee afleveringen blanco gelaten. Voel je vrij om je idee met ons te delen en wie weet komt jouw spreker of onderwerp wel bij ons in de uitzending.

Heb je een idee voor een onderwerp of een spreker voor Aflevering 9? Laat ons dat weten via het onderstaande formulier.

 

Datum
24 september 2022

Locatie
de Nieuwe Bibliotheek

Tijd 
11:00 uur

29 september 2022 – Podcast Aflevering 7: Het woonexperiment Almere

Hoe wil jij wonen in Almere?

In de komende decennia moeten minstens 60.000 woningen in Almere worden bijgebouwd. Daarbij is veel ruimte voor vernieuwende ideeën. Almere is immers de stad van het woonexperiment. Het Woningbouwatelier Almere is één van de drijvende krachten achter die nieuwe ideeën. Het atelier zoekt antwoorden voor actuele stedelijke vraagstukken. Vraagstukken over wonen, maar ook over bijvoorbeeld duurzaamheid, sociale cohesie, vergijzing en zorg. Het anders inrichten van het bouwproces staat daarbij centraal. Nu het atelier en aantal jaar bezig is en de eerste resultaten opleverde, is het tijd voor de vervolgstap. Hoe gaan de bevindingen uit de experimenten de toekomstige woningbouw in Almere blijvend en op grote schaal beïnvloeden? Waar liggen mogelijkheden om de kleinschalige experimenten op te schalen? En niet onbelangrijk: voor grote groepen Almeerders toegankelijk maken?  In samenwerking met het Woningbouwatelier Almere

Aan tafel:

– wordt binnenkort bekend gemaakt

Binnenkort vind je hier de link naar de podcast opname. 

Wil jij hierbij zijn en meepraten over het woonexperiment Almere? Meld je dan aan via onderstaand formulier:

Datum
29 september 2022

Locatie
Kunstlinie

Tijd 
19:30 uur

29 september 2022 – Podcast Aflevering 8: Typisch Almeers

Welke gewoonten of gebruiken zijn volgens jou typisch Almeers?

Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen

van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. Almere is weliswaar een jonge stad, maar ook hier zijn voorbeelden van immaterieel erfgoed te vinden. We vragen bewoners om hier en via onze sociale-mediakanalen voorbeelden aan te dragen. De drie meest verrassende bespreken we tijdens de podcast opname van 29 september. In samenwerking met het Erfgoedhuis Almere

Aan tafel:

– wordt binnenkort bekend gemaakt 

Binnenkort vind je hier de link naar de podcast opname. 

Wil jij hierbij zijn en meepraten over het woonexperiment Almere? Meld je dan aan via onderstaand formulier:

Datum
29 september 2022

Locatie
Kunstlinie

Tijd 
19:30 uur

27 oktober 2022 – Podcast Aflevering 10: Nader te bepalen

Aflevering 10: Nader bekend te maken 

In de komende weken horen we graag van ons publiek welke onderwerpen jullie willen bespreken in de podcast. Speciaal voor jullie hebben we twee afleveringen blanco gelaten. Voel je vrij om je idee met ons te delen en wie weet komt jouw spreker of onderwerp wel bij ons in de uitzending.

Heb je een idee voor een onderwerp of een spreker voor Aflevering 9? Laat ons dat weten via het onderstaande formulier.

 

Datum
27 oktober 2022

Locatie
Kunstlinie

Tijd 
19:30 uur