18 juni 2022 – Proloog Maak Stad Almere: Spoken word door Sandy Bosmans

Precies 50 jaar geleden ging het ontwerp van de nieuwe stad in Zuidelijk Flevoland van start en om dat te markeren opent Polderblik op 8 juli in Kunstlinie de tentoonstelling Maak Stad Almere.

In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Deze worden ondersteund door een film van architect en filmmaker Jord den Hollander en vijf visuele portretten van filmmaker Soraya Pol.

De komende maanden nemen we 10 podcast afleveringen op en gaan we
met inwoners én experts, onder leiding van Sophie Stravens, met elkaar in gesprek over hun toekomstig Almere. Wat is van waarde en wat is er nodig op de langere termijn?

De gesprekken zijn bedoeld voor iedereen in Almere die zich betrokken voelt bij de gebouwde omgeving.

Met deze proloog krijg je een voorproefje van deze serie.

Datum
18 juni 2022

Locatie
Kunstlinie Almere