29 september 2022 – Podcast Aflevering 7: Het woonexperiment Almere

Hoe wil jij wonen in Almere?

In de komende decennia moeten minstens 60.000 woningen in Almere worden bijgebouwd. Daarbij is veel ruimte voor vernieuwende ideeën. Almere is immers de stad van het woonexperiment. Het Woningbouwatelier Almere is één van de drijvende krachten achter die nieuwe ideeën. Het atelier zoekt antwoorden voor actuele stedelijke vraagstukken. Vraagstukken over wonen, maar ook over bijvoorbeeld duurzaamheid, sociale cohesie, vergijzing en zorg. Het anders inrichten van het bouwproces staat daarbij centraal. Nu het atelier en aantal jaar bezig is en de eerste resultaten opleverde, is het tijd voor de vervolgstap. Hoe gaan de bevindingen uit de experimenten de toekomstige woningbouw in Almere blijvend en op grote schaal beïnvloeden? Waar liggen mogelijkheden om de kleinschalige experimenten op te schalen? En niet onbelangrijk: voor grote groepen Almeerders toegankelijk maken?  In samenwerking met het Woningbouwatelier Almere

Aan tafel:

– wordt binnenkort bekend gemaakt

Binnenkort vind je hier de link naar de podcast opname. 

Wil jij hierbij zijn en meepraten over het woonexperiment Almere? Meld je dan aan via onderstaand formulier:

Datum
29 september 2022

Locatie
Kunstlinie

Tijd 
19:30 uur