14 juli 2022 – Podcast Aflevering 5: Van wie is het groen?

Wat is jouw favoriete stuk groen in Almere?

Almere is een van de groenste steden van Nederland. In het stadslandschap van Almere is de gelijkwaardige verhouding tussen groen en bebouwing altijd een belangrijk uitgangspunt geweest. In de komende jaren zal die relatie op de proef worden gesteld door de bouw van nieuwe woningen en andere manieren van energie opwekken. Het is dus belangrijk dat we bewust met de waarde en het gebruik van het groen omgaan. Hoe willen inwoners het groen gebruiken? Wat mag en kan er in het groen? Hoe krijgen bewoners een grotere rol bij het beheren en vormgeven van het groen? Is mede-eigenaarschap een optie? Wat zijn de Almeerse ervaringen met zelfbeheer tot nu toe? In samenwerking met het Erfgoedhuis Almere

Aan tafel:

  • Robert Graat – Programmasecretaris Groene Metropool Staatsbosbeheer
  • Arjan Dekking – betrokken Almeerder met passie voor natuur en lokale voedselproductie


Datum
14 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere