14 juli 2022 – Podcast Aflevering 4: Post 65 erfgoed

Wat wil jij behouden in Almere en waarom?

Het erfgoed van na 1965 staat steeds meer in de schijnwerpers. De architectuur en stedenbouw uit die tijd is toe aan renovatie en transformatie. We vinden het belangrijk deze gebouwen, wijken en groenstructuren als potentieel erfgoed te beschouwen. Het bepaalt een deel van de identiteit van de stad. Voor Almere is dit een nieuwe opgave met een nieuwe manier van kijken naar de stad. In 2022 is de nota cultureel erfgoed Almere: New Town met historie door de gemeenteraad aangenomen. Hierdoor is er politiek draagvlak voor het inventariseren, waarderen en waar nodig beschermen van het Post65 erfgoed. Hoe werkt de waardering in de Almeerse praktijk? En hoe creëer je draagvlak voor en betrokkenheid bij de strategieën om dit erfgoed door te ontwikkelen? 

In samenwerking met het Erfgoedhuis Almere

Aan tafel:

  • Lidwine Spoormans – architect en onderzoeker TU Delft
  • Martijn Blom – adviseur en conceptontwikkelaar, met zijn bureau Hollands Licht actief in cultuurgebouwen, jonge monumenten en stedelijke ontwikkeling
  • Jean-Paul Hitipeuw – zelfstandig adviseur in ruimtelijke strategie, opgeleid als architect en werkzaam voor o.a. Team Conceptontwikkeling van woningcorporatie Ymere

Datum
14 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere