7 juli 2022 – Podcast Aflevering 3: Almere in de toekomst

Hoe wil jij Almere doorgeven aan onze achterkleinkinderen?

We hebben als maatschappij heel wat complexe vraagstukken op ons bord liggen: klimaat, biodiversiteit, wonen en sociale ongelijkheid. Vooralsnog reageren we daarop vooral met oplossingen op de korte termijn, terwijl we het tegenovergestelde zouden moeten doen. De toekomst is onzeker, maar het volgende staat vast: de zeespiegel stijgt, ons klimaat verandert en het bodem-, water- en ecosysteem wordt bepalender in waar en hoe we kunnen bouwen. Hoe verbreden we onze kennis en bewustzijn rond de grootste maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen richting 2100? Hoe werken we aan een gedeeld perspectief op de lange termijn? Welke – soms pijnlijke – keuzes moeten we nu maken voor onszelf en voor een toekomstbestendig Almere?

Aan tafel:

  • Mannie Krak – beeldend kunstenaar en onderdeel van Extinction Rebellion Almere
  • Gerda Lenselink – strategisch adviseur bij Deltares
  • Jacintha Scheerder – futuroloog

Datum
7 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere