7 juli 2022 – Podcast Aflevering 2: Oud worden in Almere

Hoe wil jij oud worden in Almere?

Het aantal 65-plussers in Almere stijgt sneller dan in de rest van Nederland. De woningvoorraad in Almere bestaat nu vooral uit eengezinshuizen. Almere Haven is de eerste wijk die geconfronteerd wordt met een serieuze transformatieopgave. En dat is nieuw voor de stad. Het is tijd voor een andere samenstelling van de woningvoorraad en invulling van de wijk: met vernieuwende vormen van samenleven om sociaalmaatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, zorg, mantelzorg en integratie het hoofd te bieden. Hoe groot is de opgave in Almere en welke nieuwe vormen van wonen, zorg, mobiliteit en welzijn zijn nodig om prettig oud te worden in Almere?

Aan tafel:

  • Peter van Assche – architect en oprichter bureau SLA
  • André Phiferons – Directeur vastgoed bij Zorggroep Almere 
  • Ym de Roos – bewoner

 

Datum
7 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere