Skip to content

TEUN KOOLHAAS

Teun Koolhaas is als architect van Polderblik en mede-ontwikkelaar van het plan voor Almere, sleutelfiguur voor de oprichting van onze Stichting. Zijn nalatenschap, in de vorm van de unieke locatie en zijn kennis- en beeldarchief vormt hiervoor ons uitgangspunt.

Teun Koolhaas, 1997
Visie op Almere, 1972

Teun Koolhaas maakte als jonge ontwerper deel uit van Projektburo Almere, de groep die de taak kreeg een stedelijk plan voor Almere te maken.

Nadat hij zijn studie bouwkunde aan de TU Delft cum laude had afgerond, ontving hij een beurs voor een studie op Harvard University .Hij studeerde hier af met een stedenbouwkundig plan voor Boston: een meerkernige stadsuitbreiding voor 250.000 inwoners met motto City in the Country, Country in the City.

 

Het is niet verwonderlijk dat hij zich aangetrokken voelde toen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een stedenbouwkundige zocht voor de plangroep Almere. Als we nu de plannen voor Almere, met de vrijliggende busbanen en meerdere kernen in het landschap leggen naast die afstudeerstudie, zien we een duidelijk verwantschap.

Een ander bewijs van zijn visionaire blik is deze tekening uit 1972, toen de polder nog helemaal leeg was, waarin hij het zicht vanaf de Hollandse Brug door een autoruit van het Almeerse stadslandschap tekende.

Dit zijn slechts twee voorbeelden uit de beginperiode van de plannenmakerij voor Almere. Als hoofd-stedenbouwkundige bij de RIJP van 1972-1984 heeft hij een sterke stempel gedrukt op de plannen voor Almere.

Daarna stichtte hij zijn eigen bureau Teun Koolhaas Assosiates met Freek Riem en Hubert de Boer en maakte meerdere woonbuurten en studieopdrachten voor de gemeente Almere. Tot slot werkte hij samen met Ellen Marcusse in Atelier IJmeer, in opdracht van de gemeenten Almere en Amsterdam aan plannen voor Almere Pampus en de verbinding Amsterdam-Almere via het IJmeer.

Aandacht voor de bouwers van een stad is niet uniek. Veel steden hebben een plek om hun bouwers te herdenken. Voorbeelden: Glasgow/Macintosh, Gandigar/ le Corbusier, Utrecht/ Rietveld, Hilversum/Dudok, Barcelona/ Gaudí, Le Havre/Perret, Helsinki/Aalto. Polderblik leent zich bij uitstek voor zo’n bijzondere ontmoetingsplek.

Teun Koolhaas heeft als stedenbouwkundige een bepalende invloed gehad op de planvorming van Almere. Nu wordt zijn woonatelier Polderblik op de Realiteit in Almere gebruikt als bijzondere plek om te denken en debatteren over de toekomst van Almere met kennis uit het verleden.

– Jan Frans de Hartog