Skip to content

Over de tentoonstelling

 

Maak Stad Almere

In de tentoonstelling werdt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. De tentoonstellingsdrager is een monumentaal langgerekt bouwlichaam dat dwars door twee tentoonstellingsruimten en een patio loopt. Het object is gemaakt van gesloopte groene stalen damwandplaten. Hierbinnen zijn drie plekken gecreëerd. 

De tentoonstelling begint bij de geplande stad en de ontstaansgeschiedenis van Almere in het bijzonder. De ruimte staat symbool voor het kantoor van het Projektburo Almere. Er staat een deel van een grote maquette van Almere Haven en er hangt een selectie reproducties van schetsen en tekeningen met punaises aan de muur. Het materiaal dateert uit de jaren zeventig en is gemaakt door onder meer stedenbouwkundige Teun Koolhaas en landschapsarchitect Alle Hosper. 

Fotografie: Jorn van Eck

Bij de geplande stad hoort ook de nieuwe film van architect en filmmaker Jord den Hollander. Hij deed research naar de oorsprong en de ontwikkeling van Almere in film. Uit de historische filmbeelden over Almere spreekt optimisme en daadkracht. Er is daarnaast ook, zoals bij veel andere naoorlogse New Towns, commentaar op gebrek aan identiteit. Dat laatste staat haaks op de juichende commentaren van bezoekende Chinese architecten en planologen. Zij roemen Almere om haar planopzet en utopische model. Hoe zou het zijn als Almere exact wordt nagebouwd in China met dezelfde straatinrichting, materialen en beplanting? Doet het onvoorwaardelijke geloof in de kwaliteiten van het Chinese Almere ons anders kijken naar het Nederlandse origineel? 

In de tweede ruimte bevinden zich de geleefde en de gedroomde stad. De geleefde stad gaat nadrukkelijk over hoe mensen wonen, werken en leven in Almere. Een grote fotowand met tientallen portretten van Almeerders bevat ook vijf schermen waarop vijf filmische portretten worden getoond. Hier leren we Almere kennen door de ogen van een aantal van haar inwoners: Barry, Marga, Jeroen, Mikaella & Gabriella en Sadia. De portretten zijn gemaakt door filmmaker Soraya Pol. 

De gedroomde stad tenslotte is een grote posterwand met vragen en achtergrondinformatie die ook centraal staan in een reeks van 9 podcast afleveringen. Centraal daarbij staat de vraag: Hoe ziet jouw toekomstig Almere eruit? Wat is daarin van waarde? En wat is er nodig op de langere termijn? In dit deel van de tentoonstelling kunnen bezoekers met post-its hun antwoorden op de vragen achterlaten of met het scannen van een QR-code naar de verschillende podcast afleveringen luisteren. De afleveringen worden gedurende de looptijd van de tentoonstelling opgenomen.

Fotografie: Jorn van Eck