18 juni 2022 – Proloog Maak Stad Almere: Spoken word door Sandy Bosmans

Precies 50 jaar geleden ging het ontwerp van de nieuwe stad in Zuidelijk Flevoland van start en om dat te markeren opent Polderblik op 8 juli in Kunstlinie de tentoonstelling Maak Stad Almere.

In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Deze worden ondersteund door een film van architect en filmmaker Jord den Hollander en vijf visuele portretten van filmmaker Soraya Pol.

De komende maanden nemen we 10 podcast afleveringen op en gaan we
met inwoners én experts, onder leiding van Sophie Stravens, met elkaar in gesprek over hun toekomstig Almere. Wat is van waarde en wat is er nodig op de langere termijn?

De gesprekken zijn bedoeld voor iedereen in Almere die zich betrokken voelt bij de gebouwde omgeving.

Met deze proloog krijg je een voorproefje van deze serie.

Datum
18 juni 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

21 augustus 2022 – Rondleiding Maak Stad Almere

projectburo almere

Bekijk Maak Stad Almere door de ogen van de peetouders van Almere

Precies 50 jaar geleden ging het ontwerpen aan deze nieuwe stad in een lege polder van start. In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad.

Tijdens deze rondleiding nemen twee peetouders van Almere je mee door Maak Stad Almere en delen hun ervaringen en visie op de stad. Het zijn mensen die bij het Projektburo Almere werkten en aan de wieg stonden van Almere. Het Projektburo ging in 1972 van start als onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De opdracht was om een meerkernige stad te ontwikkelen op een steenworp afstand van Amsterdam. 

Het bureau bestond uit veel net afgestudeerde planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, sociologen en cultuurtechnici. Ze waren relatief onervaren, maar zeer bevlogen. Op zondag 21 augustus leiden Brans Stassen (stedenbouwkundige) en Harrie de Heij (verkeerskundige) rond.

De rondleidingen vinden iedere derde zondag van de maand plaats. Er is ruimte voor 15 personen. Wil jij hier bij zijn? Meld je aan via het formulier hieronder:

projectburo almere

Datum
zondag 21 augustus 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

Tijd 
14:00 uur

29 september 2022 – Podcast Aflevering 7: Het woonexperiment Almere

Hoe wil jij wonen in Almere?

In de komende decennia moeten minstens 60.000 woningen in Almere worden bijgebouwd. Daarbij is veel ruimte voor vernieuwende ideeën. Almere is immers de stad van het woonexperiment. Het Woningbouwatelier Almere is één van de drijvende krachten achter die nieuwe ideeën. Het atelier zoekt antwoorden voor actuele stedelijke vraagstukken. Vraagstukken over wonen, maar ook over bijvoorbeeld duurzaamheid, sociale cohesie, vergijzing en zorg. Het anders inrichten van het bouwproces staat daarbij centraal. Nu het atelier en aantal jaar bezig is en de eerste resultaten opleverde, is het tijd voor de vervolgstap. Hoe gaan de bevindingen uit de experimenten de toekomstige woningbouw in Almere blijvend en op grote schaal beïnvloeden? Waar liggen mogelijkheden om de kleinschalige experimenten op te schalen? En niet onbelangrijk: voor grote groepen Almeerders toegankelijk maken?  In samenwerking met het Woningbouwatelier Almere

Aan tafel:

  • Tineke Lupi – Programmamanager Vernieuwend Wonen bij Woningbouwatelier Almere
  • Evert-Jan Velzing – Lector Urban Innovation bij Hogeschool Windesheim in Almere    
  • Marnix de Vos – Stedenbouwkundige BVR Adviseurs

 

Datum
29 september 2022

Locatie
Kunstlinie

29 september 2022 – Podcast Aflevering 6: Typisch Almeers

Welke gewoonten of gebruiken zijn volgens jou typisch Almeers?

Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen

van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. Almere is weliswaar een jonge stad, maar ook hier zijn voorbeelden van immaterieel erfgoed te vinden. We vragen bewoners om hier en via onze sociale-mediakanalen voorbeelden aan te dragen. De drie meest verrassende bespraken we tijdens de podcast opname van 29 september. In samenwerking met het Erfgoedhuis Almere.

Aan tafel:

  • Sophie Elpers – Hoogleraar Immaterieel Erfgoed en Etnologie aan de Universiteit Antwerpen en onderzoeker Etnologie bij het Meertens Instituut in Amsterdam
  • Michel Langendijk – Adviseur communicatie en publieksbereik Stadsarchief Almere

Datum
29 september 2022

Locatie
Kunstlinie

16 oktober 2022 – Rondleiding Maak Stad Almere

projectburo almere

Bekijk Maak Stad Almere door de ogen van de peetouders van Almere

Precies 50 jaar geleden ging het ontwerpen aan deze nieuwe stad in een lege polder van start. In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad.

Tijdens deze rondleiding nemen twee peetouders van Almere je mee door Maak Stad Almere en delen hun ervaringen en visie op de stad. Het zijn mensen die bij het Projektburo Almere werkten en aan de wieg stonden van Almere. Het Projektburo ging in 1972 van start als onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De opdracht was om een meerkernige stad te ontwikkelen op een steenworp afstand van Amsterdam. 

Het bureau bestond uit veel net afgestudeerde planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, sociologen en cultuurtechnici. Ze waren relatief onervaren, maar zeer bevlogen. Op zondag 16 oktober Anita Lantermans (stedenbouwkundige) en Hannie van Maarschalkerwaard (voorlichtster) rond.

De rondleidingen vinden iedere derde zondag van de maand plaats. Er is ruimte voor 15 personen. Wil jij hier bij zijn? Meld je aan via het formulier hieronder:

projectburo almere

Datum
zondag 16 oktober

Locatie
Kunstlinie Almere

Tijd 
14:00 uur