20 november 2022 – Rondleiding Maak Stad Almere

projectburo almere

Bekijk Maak Stad Almere door de ogen van de peetouders van Almere

Precies 50 jaar geleden ging het ontwerpen aan deze nieuwe stad in een lege polder van start. In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad.

Tijdens deze rondleiding nemen twee peetouders van Almere je mee door Maak Stad Almere en delen hun ervaringen en visie op de stad. Het zijn mensen die bij het Projektburo Almere werkten en aan de wieg stonden van Almere. Het Projektburo ging in 1972 van start als onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De opdracht was om een meerkernige stad te ontwikkelen op een steenworp afstand van Amsterdam. 

Het bureau bestond uit veel net afgestudeerde planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, sociologen en cultuurtechnici. Ze waren relatief onervaren, maar zeer bevlogen. Op zondag 20 november leiden Dimphy Aarts (planoloog) en Jan Frans de Hartog (stedenbouwkundige) rond. 

De rondleidingen vinden iedere derde zondag van de maand plaats. Er is ruimte voor 15 personen. Wil jij hier bij zijn? Meld je aan via het formulier hieronder:

projectburo almere

Datum
zondag 20 november 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

Tijd 
14:00 uur

23 november 2022 – Podcast Aflevering 8: Het Gedroomde Almere Pampus

Hoe ziet jouw ideale Almere Pampus eruit?

Almere groeit door. In 2024 moet het masterplan voor Almere Pampus met 25.000-30.000 woningen en ongeveer 16.000 banen gereed zijn. Wat wordt de identiteit van dit nieuwe stadsdeel? Het grondgebied voor Almere Pampus is geen onbeschreven blad: denk aan de aanwezige grondsoorten, bodemsamenstelling, watersysteem en archeologie. De natuurlijke gesteldheid van de bodem is een belangrijk vertrekpunt voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hoe ziet het gedroomde Almere Pampus eruit wanneer we willen ontwikkelen vanuit de ondergrond en de natuur? Leidt dit bijvoorbeeld tot nieuwe woonvormen en een minder harde scheiding tussen stad en groen of tussen water en land? Wat worden de nieuwe identiteitsdragers van dit gebied?

Aan tafel:

Paola Huijding – projectdirecteur Pampus en senior stedenbouwkundige van gemeente Almere

Binnenkort vind je hier de link naar de podcast opname. 

Wil jij hierbij zijn en meepraten over Almere Pampus? Meld je dan aan via onderstaand formulier:

Datum
23 november 2022

Locatie
Kunstlinie

Tijd 
19:30 uur

23 november 2022 – Podcast Aflevering 9: Afsluiting Maak Stad Almere: hoe nu verder?

Aflevering 9: Nader bekend te maken 

In de komende weken horen we graag van ons publiek welke onderwerpen jullie willen bespreken in de podcast. Speciaal voor jullie hebben we twee afleveringen blanco gelaten. Voel je vrij om je idee met ons te delen en wie weet komt jouw spreker of onderwerp wel bij ons in de uitzending.

Heb je een idee voor een onderwerp of een spreker voor Aflevering 9? Laat ons dat weten via het onderstaande formulier.

 

Datum
23 november 2022

Locatie
Kunstlinie

Tijd 
19:30 uur

7 juli 2022 – Podcast Aflevering 3: Almere in de toekomst

Hoe wil jij Almere doorgeven aan onze achterkleinkinderen?

We hebben als maatschappij heel wat complexe vraagstukken op ons bord liggen: klimaat, biodiversiteit, wonen en sociale ongelijkheid. Vooralsnog reageren we daarop vooral met oplossingen op de korte termijn, terwijl we het tegenovergestelde zouden moeten doen. De toekomst is onzeker, maar het volgende staat vast: de zeespiegel stijgt, ons klimaat verandert en het bodem-, water- en ecosysteem wordt bepalender in waar en hoe we kunnen bouwen. Hoe verbreden we onze kennis en bewustzijn rond de grootste maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen richting 2100? Hoe werken we aan een gedeeld perspectief op de lange termijn? Welke – soms pijnlijke – keuzes moeten we nu maken voor onszelf en voor een toekomstbestendig Almere?

Aan tafel:

 • Mannie Krak – beeldend kunstenaar en onderdeel van Extinction Rebellion Almere
 • Gerda Lenselink – strategisch adviseur bij Deltares
 • Jacintha Scheerder – futuroloog

Datum
7 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

7 juli 2022 – Podcast Aflevering 2: Oud worden in Almere

Hoe wil jij oud worden in Almere?

Het aantal 65-plussers in Almere stijgt sneller dan in de rest van Nederland. De woningvoorraad in Almere bestaat nu vooral uit eengezinshuizen. Almere Haven is de eerste wijk die geconfronteerd wordt met een serieuze transformatieopgave. En dat is nieuw voor de stad. Het is tijd voor een andere samenstelling van de woningvoorraad en invulling van de wijk: met vernieuwende vormen van samenleven om sociaalmaatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, zorg, mantelzorg en integratie het hoofd te bieden. Hoe groot is de opgave in Almere en welke nieuwe vormen van wonen, zorg, mobiliteit en welzijn zijn nodig om prettig oud te worden in Almere?

Aan tafel:

 • Peter van Assche – architect en oprichter bureau SLA
 • André Phiferons – Directeur vastgoed bij Zorggroep Almere 
 • Ym de Roos – bewoner

 

Datum
7 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

18 juni 2022 – Podcast Aflevering 1: Thuis in je eigen stad

Wat maakt jou gelukkig in Almere?

Het merendeel van de Almeerders is zeer tevreden over hun wooncomfort. Veel verschillende typen huizen, ruimte, water, groen en rust. Steeds meer jongeren willen in Almere blijven wonen of keren na hun studie weer terug. Maar het suburbane geluk van veel inwoners staat onder druk. De ontwikkeling van de stad gaat verder én ook de bestaande stad heeft aandacht nodig. Buurten worden ouder, leefstijlen diverser en het woongedrag verandert. Tel daarbij op: een groeiende kansenongelijkheid, energiearmoede, Almeerse werkstress (veel zzp’ers, veel tijdelijke contracten, lange reistijden). Én de voorzieningen blijven achter op de steeds maar stijgende inwoneraantallen. Wat zijn de gevolgen van al deze veranderingen voor de kwaliteiten van het suburbane leven?

Aan tafel: 

 • Marije Buiter – bewoner
 • Ivan Nio – sociaalgeograaf
 • Jerzy Soetekouw – directeur van de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA)

Datum
18 juni 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

17 juli 2022 – Georganiseerde rondleiding Maak Stad Almere

projectburo almere

Bekijk Maak Stad Almere door de ogen van de peetouders van Almere

Precies 50 jaar geleden ging het ontwerpen aan deze nieuwe stad in een lege polder van start. In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad.

Tijdens deze rondleiding nemen twee peetouders van Almere je mee door Maak Stad Almere en delen hun ervaringen en visie op de stad. Het zijn mensen die bij het Projektburo Almere werkten en aan de wieg stonden van Almere. Het Projektburo ging in 1972 van start als onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De opdracht was om een meerkernige stad te ontwikkelen op een steenworp afstand van Amsterdam. 

Het bureau bestond uit veel net afgestudeerde planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, sociologen en cultuurtechnici. Ze waren relatief onervaren, maar zeer bevlogen. Op zondag 17 juli leiden Theo Lagarde (planoloog) en Jan Frans de Hartog (stedenbouwkundige) rond.

De rondleidingen vinden iedere derde zondag van de maand plaats. Er is ruimte voor 15 personen. Wil jij hier op zondag 17 juli bij zijn? Meld je aan via het formulier hieronder:

projectburo almere

Datum
zondag 17 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

Tijd 
14:00 uur

14 juli 2022 – Podcast Aflevering 5: Van wie is het groen?

Wat is jouw favoriete stuk groen in Almere?

Almere is een van de groenste steden van Nederland. In het stadslandschap van Almere is de gelijkwaardige verhouding tussen groen en bebouwing altijd een belangrijk uitgangspunt geweest. In de komende jaren zal die relatie op de proef worden gesteld door de bouw van nieuwe woningen en andere manieren van energie opwekken. Het is dus belangrijk dat we bewust met de waarde en het gebruik van het groen omgaan. Hoe willen inwoners het groen gebruiken? Wat mag en kan er in het groen? Hoe krijgen bewoners een grotere rol bij het beheren en vormgeven van het groen? Is mede-eigenaarschap een optie? Wat zijn de Almeerse ervaringen met zelfbeheer tot nu toe? In samenwerking met het Erfgoedhuis Almere

Aan tafel:

 • Robert Graat – Programmasecretaris Groene Metropool Staatsbosbeheer
 • Arjan Dekking – betrokken Almeerder met passie voor natuur en lokale voedselproductie


Datum
14 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

14 juli 2022 – Podcast Aflevering 4: Post 65 erfgoed

Wat wil jij behouden in Almere en waarom?

Het erfgoed van na 1965 staat steeds meer in de schijnwerpers. De architectuur en stedenbouw uit die tijd is toe aan renovatie en transformatie. We vinden het belangrijk deze gebouwen, wijken en groenstructuren als potentieel erfgoed te beschouwen. Het bepaalt een deel van de identiteit van de stad. Voor Almere is dit een nieuwe opgave met een nieuwe manier van kijken naar de stad. In 2022 is de nota cultureel erfgoed Almere: New Town met historie door de gemeenteraad aangenomen. Hierdoor is er politiek draagvlak voor het inventariseren, waarderen en waar nodig beschermen van het Post65 erfgoed. Hoe werkt de waardering in de Almeerse praktijk? En hoe creëer je draagvlak voor en betrokkenheid bij de strategieën om dit erfgoed door te ontwikkelen? 

In samenwerking met het Erfgoedhuis Almere

Aan tafel:

 • Lidwine Spoormans – architect en onderzoeker TU Delft
 • Martijn Blom – adviseur en conceptontwikkelaar, met zijn bureau Hollands Licht actief in cultuurgebouwen, jonge monumenten en stedelijke ontwikkeling
 • Jean-Paul Hitipeuw – zelfstandig adviseur in ruimtelijke strategie, opgeleid als architect en werkzaam voor o.a. Team Conceptontwikkeling van woningcorporatie Ymere

Datum
14 juli 2022

Locatie
Kunstlinie Almere

18 juni 2022 – Proloog Maak Stad Almere: Spoken word door Sandy Bosmans

Precies 50 jaar geleden ging het ontwerp van de nieuwe stad in Zuidelijk Flevoland van start en om dat te markeren opent Polderblik op 8 juli in Kunstlinie de tentoonstelling Maak Stad Almere.

In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Deze worden ondersteund door een film van architect en filmmaker Jord den Hollander en vijf visuele portretten van filmmaker Soraya Pol.

De komende maanden nemen we 10 podcast afleveringen op en gaan we
met inwoners én experts, onder leiding van Sophie Stravens, met elkaar in gesprek over hun toekomstig Almere. Wat is van waarde en wat is er nodig op de langere termijn?

De gesprekken zijn bedoeld voor iedereen in Almere die zich betrokken voelt bij de gebouwde omgeving.

Met deze proloog krijg je een voorproefje van deze serie.

Datum
18 juni 2022

Locatie
Kunstlinie Almere