20 november 2019, Polderperspectieven, lezing 4 van 4 – Steven Delva, De menging van stad en landschap in het ruimtelijke ontwerp.

Stichting-Polderblik_.Lezing-Polderperspectieven

20 november 2019: Lezing 4

De menging van stad en landschap in het ruimtelijke ontwerp.

Spreker

Steven Delva

Tijd

19:30 inloop, begin: 20:00u,

Locatie

Voormalig Casla
Weerwaterplein 3
1324 EE, Almere

Tickets

Per lezing: 3,-
Via onderstaand formulier of bij aanvang.


Lees hier : Steven Delva, INAmsterdam

 

Deze lezing kan je terugkijken of het verslag ervan lezen in de kennisbank.

 


De lezingenreeks is mede mogelijk gemaakt met de ondersteuning van Cultuurfonds Almere, Rabobank en vele vrijwilligers.

Cultuurfonds Almere

Over de lezing:
De menging van stad en landschap in het ruimtelijke ontwerp.

In de lezingen van Polderperspectieven ligt de nadruk steeds op de evenwaardige relatie tussen bebouwing en groen. Vanaf de aanleg van de eerste stadskernen Haven en Stad proberen landschapsarchitecten betekenis te geven aan het stadslandschap binnen de meerkernige structuur van Almere. Met de opgave om in de nabije toekomst 60.000 woningen te realiseren, is de vraag hoe je vormgeeft aan die relatie tussen stad en landschap in Almere weer zeer actueel. Steven Delva (DELVA Landscape Architecture / Urbanism ) zet in deze lezing zijn principes uiteen waarmee hij op verschillende schaalniveaus de wisselwerking tussen rood en groen vormgeeft. Eén van die principes is een strategie ontwikkelen om vanuit het kleinste kavel binnen een gebied de vergroening van de stad op gang te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het Ringersplein (Alkmaar) en Buiksloterham in Amsterdam. Een ander principe is de organisatie van een businessclass rond groenprojecten waar binnen elke gemeentelijke sector en de verschillende stakeholders ieder hun eigen belang hebben. Opgaven als versterking biodiversiteit en waterkwaliteit, economische draagvlak en betrokkenheid van de stakeholders krijgen daarbij gelijke aandacht. Een ‘triple-win situatie’, noemt hij dat, met als middel het organiseren van collectieven rond een opgave. Groen en landschap zijn in elk project een onlosmakelijk onderdeel van het economisch model van de plannen. Aan de hand van projecten in bijvoorbeeld Gent (Groene klimaatassen), Rotterdam (Rotte, Merwe Vierhaven) en Eindhoven laat Steven Delva zien hoe deze principes ook in Almere waar hij onder meer werkt aan het Stationsgebied, toepasbaar zijn.

Over Steven Delva

Steven Delva (1978 ) studeerde Landschapsarchitectuur in Gent en Amsterdam en richtte in 2008 Studio DELVA Landscape Architecture/ Urbanism op. Hij bouwde een expertise op in opdrachten die draaien om de grote actuele opgaven zoals: duurzaamheid, infrastructuur, ecologie en de veranderende betekenis van het publieke domein. Zijn werk werd internationaal gepubliceerd en presenteerde hij in lezingen onder andere in Amsterdam, Antwerpen, Leuven, Brussel, NY, Venetië, Glasgow en Toronto. Steven is regelmatig gastjury aan verschillende internationale universiteiten en doceerde aan de European Master of Urbanism te Leuven en aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam.

DELVA Landscape Architecture/ Urbanism bestaat uit een team van 22 enthousiaste landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ecologen en cultuurtechnici.

Lees hiernaast nog een aanvullende publicatie over Steven Delva van INNAmsterdam.

23 oktober 2019: Polderperspectieven, lezing 3 van 4 – Gerjan Streng, Ontwerpen aan de energietransitie van Almere

gerjan streng, bright, polderblik, almere
Stichting-Polderblik_.Lezing-Polderperspectieven


23 oktober 2019: Lezing 3
Gerjan Streng


Vormgeven aan de energietransitie in het Almeerse stadslandschap

Spreker

Gerjan Streng
(ter vervanging van Boris Hocks)

Tijd

19:30 inloop, begin: 20:00u,

Locatie

Voormalig Casla
Weerwaterplein 3
1324 EE, ALMERE

Tickets

Per lezing: 3,-
Via onderstaand formulier of bij aanvang.


Deze lezing kan je terugkijken of het verslag ervan lezen in de kennisbank.

 
De lezingenreeks Polderperspectieven is mede mogelijk gemaakt door Cultuurfonds Almere, Rabobank en vele vrijwilligers.

Cultuurfonds Almere

 

 Vormgeven aan de energietransitie in het Almeerse stadslandschap

De overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit wind, zon en andere duurzame bronnen heeft vergaande gevolgen voor het aanzien van het landschap. Dus ook voor het Almeers stadslandschap. Burgers kunnen zich over wat zij beschouwen als horizonvervuiling grote zorgen maken. Op welke manier vindt je voor energievoorzieningen plekken die zich voegen in het stadslandschap? En op welke manier zou je burger bij het vormgeven aan de energietransitie kunnen betrekken? Gerjan Streng (Bright – The Cloud Collective) pleit voor het ontwerpen van nieuwe landschappen. Hij laat methoden zien waarop, geheel naar Almeers gebruik, in de vormgeving van energievoorzieningen, ook andere opgaven worden getackeld. Hij spiegelt de Almeerse situatie aan ruimtelijke scenario’s die het bureau Bright op eigen initiatief overal in Nederland samen met uiteenlopende partijen ontwikkelt.


Over Gerjan Streng

Gerjan Streng (1984) is architect en, samen met Thijs van Spaandonk, medeoprichter van Bright. Dit bureau verkent, via ontwerpend onderzoek, hoe de grote transitieopgaven, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en trends onze leefomgeving beïnvloeden. Bij het Klimaatakkoord adviseerde Gerjan als ruimtelijk expert aan de sectortafel Gebouwde Omgeving. Deze rol vraagt een nauwkeurige benadering die de werking van stad, straat en gebouw ontleedt. Ontwerp biedt vervolgens verbeeldingen van mogelijke toekomsten en inzicht in te maken beslissingen. Deze manier van werken wordt nu gebruikt bij het opstellen van gemeentelijke zonnevisies en regionale energiestrategieën maar levert ook inzichten in de culturele aspecten van deze ontwerpopgaven.

Wil je bij de lezing aanwezig zijn? Meld je dan aan door onderstaand formulier in te vullen:

De eerste lezing kan je terugkijken op de kennisbank.

25 september 2019: Polderperspectieven, lezing 2 van 4 – De activering van het landschap; de wensen van de burger

Philomene van der Vliet, Boom Landscape, Polderblik, Almere

25 september 2019: Lezing 2

De activering van het landschap: de wensen van de burger

Spreker

Philomene van der Vliet

Tijd

inloop: 19:30u
begin: 20:00u

Locatie

Voormalig Casla
Weerwaterplein 3
1324 EE, Almere-Stad

Routebeschrijving

Tickets

Per lezing: 3,- / Mini-Passe-partout: 7,50
Via onderstaand formulier of aan de deur bij aanvang.

Meer info

PDF Uitgebreide met toelichting

Cultuurfonds Almere

Over de lezing

Bij het ontwerp van het Almeerse stadslandschap realiseerden de ontwerpers zich dat de verscheidenheid van het Nederlandse landschap is ontstaan door de vele manieren waarop wij het landschap gebruiken. In een stad die in de jaren zeventig wordt uitgelegd, kan het niet anders dan dat recreatie daarin een belangrijke plaats heeft. Neem het water bijvoorbeeld in en rond de stad. Het is niet alleen een belangrijke drager van de infrastructuur. Ze houdt ook het landschap open en zet aan tot vele vormen van recreatie. Grote opgaven als klimaatverandering, afname in biodiversiteit en voedselvoorzieningen vormen nu nieuwe uitdagingen voor Almere. De vraag is hoe oplossingen hiervoor in, dit voor Nederland unieke stadslandschap, gecombineerd kunnen worden met verschillende vormen van recreatie. De gemeente Almere, Staatsbosbeheer en Landschap Flevoland betrekken actief burgers bij het vinden van een antwoord op die vraag. Landschapsarchitect Philomene van der Vliet houdt met haar ruime ervaring in het ontwerp van recreatielandschappen het Almeerse stadslandschap tegen het licht van actuele trends en ontwikkelingen elders in Nederland en Europa.

Over Philomene van der Vliet

Philomene van der Vliet (1975) is samen met Jan Maas oprichter van BOOM Landscape. Ze doet onderzoek en maakt ontwerpen voor recreatielandschappen in binnen en buitenland en droeg bij aan een integrale landschapsvisie voor de MRA regio. Met haar bureau wil zij actuele opgaven als verstedelijking, energietransitie en klimaatverandering inzetten als motor om te komen tot een bruikbare, biodiverse, productieve en een authentieke leefomgeving. In 2018 won BOOM Landscape de BIG Architecture Awards voor het beste landschaps- en openbare ruimte project van Oost- en Midden Europa.

de Kunstambassadeurs

meer informatie vindt u binnenkort op www.kunstambassadeurs.nl

Projectleiders
U kunt contact opnemen met projectleiders Marie-Josée Röselaers en Mark Wiechmann via info@kunstambassadeurs.nl

De pilot start in 2019 waarna de resultaten door de gemeente Almere worden opgenomen in de nieuwe nota Beeldende Kunst Openbare Ruimte.

mogelijk gemaakt door

Cultuurfonds Almere
de opstart en inrichting van het project wordt mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds Almere
de aanstelling van de eerste ambassadeurs wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland.
het Gezin van Jan Snoeck - Kunstambassadeur Hans Jan Dürr

 

Iedereen in Almere kent wel een kunstwerk in de buurt. 

Je fietst er dagelijks langs of je hebt er een bijzondere ervaring mee. 

 

De Kunstambassadeurs vertegenwoordigen hun favoriete kunstwerk in de openbare ruimte van Almere. De ambassadeur vertelt zijn persoonlijke verhaal en deelt zijn kennis met andere bewoners. Zij worden experts rondom het kunstwerk en het oeuvre van de kunstenaar.

Met oplettend oog van de ambassadeurs wordt het toezicht verbeterd zodat de werken er goed onderhouden bij staan. 

 

De Kunstambassadeur wordt het aanspreekpunt voor het kunstwerk tijdens rondleidingen, evenementen en interviews.

Vanaf september start in Almere Deze Week een nieuwe tweewekelijkse column met interviews van de ambassadeurs en hun kunstwerk.

 

Aanleiding

Sinds het ontstaan van Almere is veel aandacht besteed aan de verfraaiing van de stad en openbare ruimte. Inmiddels staan er meer dan 150 kunstwerken verspreid over de stad en omgeving. 

Veel van de werken stammen uit de ontstaansperiode van Almere en behoren inmiddels tot het erfgoed van de stad. Tegelijkertijd zijn de kunstwerken bij hun omgeving gaan horen en zijn de verhalen rondom de werken ontstaan. 

Tijdens de inventarisatie van de publicatie Beelden in Almere bleek dat veel werken waren beschadigd of zelfs verdwenen! Bewoners miste hiervoor een centraal aanspreekpunt. Deze functie zal worden ingenomen door de Kunstambassadeur.

HIER - Marc Ruygrok

BuitenCollectie

Almere heeft de Collectie Almere, deze bevat ook ongeveer 50 kunstwerken in de openbare ruimte. Naast de Collectie zijn er meer dan 100 kunstwerken gerealiseerd door (bouw)bedrijven, particulieren en kunstinstellingen.  Alle kunstwerken samen vormen de BuitenCollectie Almere. 

De ambassadeurs bouwen collectief aan de BuitenCollectie. Zij verzamelen actuele verhalen en informatie over de werken en de kunstenaar en voegen deze samen in de bibliotheek van Polderblik. 

Alle informatie wordt mede gedeeld op www.kunstambassadeurs.nl i.o. en met de afdeling Cultuur van de gemeente Almere.

woensdag 7 augustus 2019
Oproep
Artikel in Almere Deze Week met oproep aan geïnteresseerden en iedereen met kennis over de kunstwerken om contact op te nemen.
woensdag 7 augustus 2019
woensdag 21 augustus
Aankondiging
Aankondiging in Almere Deze Week over de lancering en uitnodiging voor het Havenfestival en EXPO.
woensdag 21 augustus
4 september
Het Gezin
Het Gezin (1979) ontworpen door Jan Snoeck was het eerste kunstwerk van Almere. In Almere Deze Week vertelt kunstambassadeur Hans Jan Dürr over zijn relatie tot het werk en de kunstenaar.
4 september
zaterdag 7 September 2019
Haven Festival
U kunt de Kunstambassadeurs vinden op de kraam op de Marktgracht 75. Wij vertellen u dan graag meer over de Kunstwerken in Almere Haven. Zo is de maquette van het Gezin te zien, Almere haar eerste kunstwerk. En zijn er gedurende dag rondleidingen.
zaterdag 7 September 2019
zondag 8 september 2019
Lancering Kunstambassadeurs
De Kunstambassadeurs wordt gelanceerd op tijdens de sluiting van de expositie 'Unwrapped'. Hier vertellen wij u graag meer over de kunstambassadeurs. En nemen u mee in de BuitenCollectie van Almere. KAF EXPO Almere 14:00-16:00. Gratis toegang.
zondag 8 september 2019
Interesse in een kunstwerk bij u in de buurt? Neemt u dan contact op via: info@kunstambassadeurs.nl
Alle verhalen en informatie vindt u binnenkort op 
www.kunstambassadeurs.nl.

Hier zijn de van Rossums, NTR, op bezoek in Polderblik!

De aflevering is terug te kijken op de NTR-site. Klik hiervoor op de afbeelding hieronder.

De van Rossums waren op bezoek in Polderblik. Maarten van Rossem, zijn zus Sis en zijn broer Vincent gaan in hun TV-programma op stap in steden in Nederland of net over de grens. Maarten bekijkt de steden vanuit zijn specialiteit, geschiedenis, Sis als kunsthistorica en Vincent is expert op het gebied van architectuur.

Bekijk de aflevering over Almere, waar ons mooie Polderblik te zien is!
Op het eerste gezicht is Almere misschien niet de meest voor de hand liggende keuze voor een bezoek door de Van Rossems. Het is immers een nieuwe stad, waar de geschiedenis en kunst van vervlogen eeuwen niet voor het oprapen liggen. Toch valt er meer dan genoeg te zien en meer dan genoeg over te vertellen.

23 mei 2019: Polderperspectieven, lezing 1 van 4 – De Groene Identiteit van Almere; ontwikkeling van een stadslandschap

23 mei 2019: Lezing 1

De Groene Identiteit van Almere; ontwikkeling van een stadslandschap

Sprekers

Hester Kersten en Christian Zalm

Tijd

19:30 inloop, begin: 20:00u,

Locatie

Reigers INN, Weerwaterplein 3
1324 EE, Almere

Tickets

Per lezing: 3,- / Passe-partout: 10,-
Via onderstaand formulier of bij aanvang.

Meer info

Stichting Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de blauw-groene  kaart die in 2007  door de ‘founding fathers’ werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.
Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.
Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Christian Zalm is één van de ‘founding fathers’ van Almere en werkte als landschapsarchitect van 1972-1987 aan het ontwerp van het Almeers stadslandschap. Zijn bekendste werken in Almere zijn de begraafplaats in Almere Haven, het Almeerder Hout en het Cirkelbos.

Hester Kersten is landschapsarchitect bij de gemeente Almere en werkt als programmamanager van het Groen Blauw aan een meerjarig perspectief voor het Almeerse stadslandschap.


Wil je er graag bij zijn?

Meld je dan nu aan door dit formulier in te vullen.