De Open Monumentendagen zijn van start!

Tijdens Open Monumentendag Almere organiseert Stichting Polderblik ‘Almere Haven Gewaardeerd’. De oudste maquette van Almere Haven is nu voor twee weken te zien aan de Marktgracht 55, Almere Haven.

23 mei 2019: Polderperspectieven, lezing 1 van 4 – De Groene Identiteit van Almere; ontwikkeling van een stadslandschap

23 mei 2019: Lezing 1

De Groene Identiteit van Almere; ontwikkeling van een stadslandschap

Sprekers

Hester Kersten en Christian Zalm

Tijd

19:30 inloop, begin: 20:00u,

Locatie

Reigers INN, Weerwaterplein 3
1324 EE, Almere

Tickets

Per lezing: 3,- / Passe-partout: 10,-
Via onderstaand formulier of bij aanvang.

Meer info

Stichting Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de blauw-groene  kaart die in 2007  door de ‘founding fathers’ werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.
Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.
Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Christian Zalm is één van de ‘founding fathers’ van Almere en werkte als landschapsarchitect van 1972-1987 aan het ontwerp van het Almeers stadslandschap. Zijn bekendste werken in Almere zijn de begraafplaats in Almere Haven, het Almeerder Hout en het Cirkelbos.

Hester Kersten is landschapsarchitect bij de gemeente Almere en werkt als programmamanager van het Groen Blauw aan een meerjarig perspectief voor het Almeerse stadslandschap.


Wil je er graag bij zijn?

Meld je dan nu aan door dit formulier in te vullen.