Almere 100, De Tijd Zal Het Leren (tentoonstellingsplan voor 2022)

Stichting Polderblik werkt aan een manifestatie in 2022 met als thema hoe Almere in de afgelopen 50 jaar tot stand is gekomen, en daaraan gekoppeld de vraag hoe Almere zich de komende 50 jaar zou moeten ontwikkelen. Vandaar de naam: Almere 100.

Aanleiding was de tip van Koosje Koolhaas dat haar, inmiddels overleden man, stedenbouwkudige Teun Koolhaas rond 1990 een dikke rol tekeningen uit de beginperiode van Almere had overgedragen aan het Museum Batavialand.  Bij navraag bleek, na lang zoeken, dat de rol nog ongeopend aanwezig was. Er zijn  toen drie dagen besteed door een ploegje oudgedienden van het Projectbureau Almere  en de Curator André Geurts  aan het uitrollen en te inventariseren van de tekeningen.  In de rol bleken de allereerste tekeningen van Almere te zitten uit 1972 waarin Teun vormgaf aan de polinucleaire opzet van de Rijp, zoals die in 1970 in Verkenningen was neergelegd. De tekeningen geven de zoektocht weer naar een stad, of eigenlijk een groep steden gesitueerd in een landschap met bossen, natuurgebieden, meren,  stranden en landerijen. Precies zoals nu 50 jaar later Almere geworden is.

Toen werd ook het idee geboren om in 2022, vijftig jaar na dato , deze ‘oer’ tekeningen tentoon te stellen. Verder denkend echter kwam naar voren dat  het Stadsarchief in Almere en  het Museum Batavialand ook buiten deze rol een schat aan tekeningen, maquettes, films, foto’s en nota’s over Almere herbergen.  Ons initiatief biedt de uitgelezen kans om  de ontstaansgeschiedenis van Almere te tonen;  allereerst voor  de bevolking van Almere maar  gezien de internationale belangstelling voor de landschappelijke aanpak van de New Town Almere ook  voor een breder publiek . Omdat de Stichting Polderblik ook sterk toekomstgericht is kwam het idee naar voren om  met deze terugblik ook het denken over de toekomst van Almere als thema mee te nemen. Hierover kan met jonge en oude burgers en deskundigen een gestruktureerde discussie worden gehouden.

Het project is besproken met de wethouder van Cultuur Hilde van Garderen, de provincie Flevoland, het Museum Batavialand, het Stadsarchief Almere, Erfgoedhuis Almere, de Stadsbibliotheek, Stichting Stad en Natuur, stichting Casa Casla en de werkgroep die zich bezighoudt met de toekomst van de oostflank Metropoolregio Amsterdam. Al deze partijen zijn het met ons eens dat 2022 hét moment is om deze manifestatie over het ontstaan en toekomst van Almere te houden .

Binnenkort meer nieuws hierover!