Skip to content

OVER DE STICHTING

‘Je kan nooit te veel fantasie hebben’

– Teun Koolhaas

De stichting

Stichting Polderblik, opgericht op 2 mei 2016, beheert en ontsluit het archief van de peetvaders en – moeders van Almere. Het is een levend archief. Het bestaat niet alleen uit tekeningen en nota, maar ook uit verhalen. Vanuit Atelierwoning Polderblik dat Teun Koolhaas ontwierp, gebruikt Polderblik het archief als springplank voor lezingen, debatten, ateliers en educatieprojecten. Zo verbindt Polderblik de verhalen van de peetvaders- en moeders met de verhalen van iedereen die vanaf 1976 in Almere is komen wonen en werken. Polderblik is ervan overtuigd dat burgers gelukkiger zijn als zij zich kunnen herkennen in hun eigen woon- en werkomgeving. Die betrokkenheid wordt groter als zij mee kunnen denken en -praten over de verbetering daarvan. Voor een goede gedachtewisseling is kennis nodig over de geschiedenis van de stad in zijn geheel en van de buurten en wijken in het bijzonder.

Polderblik is een onafhankelijke stichting. Zij agendeert zonder vooringenomenheid en zonder dogma’s thema’s die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Almere: verdichting, duurzaamheid, recreatie, gezonde leefomgeving, geluk, ontmoeting, wonen, enz. Kortom, alles wat bijdraagt aan een aangename leefomgeving. Polderblik richt zich op een breed publiek. Zij verbindt ontwerpers, onderzoekers, bewoners, ontwikkelaars, kunstenaars en politici om over al deze thema’s van gedachte te wisselen.

Activiteiten

De Atelierwoning Polderblik is het zenuwcentrum voor alle activiteiten van stichting Polderblik. Hier is het archief gevestigd en een bibliotheek met een groeiend aantal publicaties over Almere. Het is een ontmoetingscentrum voor gesprekken en een podium voor kleinschalige lezingen en het is een studio voor de organisatie van ontwerp-, erfgoed- en theoretische ateliers. Archief, podium en atelier zijn de drie pijlers van de stichting:

Archief

Voor een gefundeerd gesprek verzamelt en ontsluit Polderblik de archieven van de peetvaders en -moeders van Almere en stimuleert onderzoek naar de geschiedenis van Almere.

Podium

Tijdens lezingen en excursies brengt Polderblik bewoners en iedereen die zich bij Almere betrokken voelt bij elkaar om over belangrijke ruimtelijke thema’s in gesprek te gaan. Bij grote bezoekersaantallen zoekt zij ruimtes op in de verschillende kernen van Almere.

Atelier

In ateliers beproeft Polderblik samen met ontwerpers, bewoners en anderen die zich bij Almere betrokken voelen, nieuwe vormen van erfgoed en organiseert zij ontwerplaboratoria voor urgente opgaven van de stad.